💙ئەگەر ئێوەش هەر پرسیارێکتان هەیە دەربارەی زمانی ئینگلیزی لە کۆمێنت بینوسن 

ئەگەر ئۆژین نەوزاد ببێت بە مامۆستا ⬇

ئەگەر هەردی سەلامی ببێت بە مامۆستا ⬇

عەلە فشەکەر لە خارج هاتەوە ⬇

ADD US ON:#ANSKF  #EnglishXana